Zdajemy sobie sprawę jak dużym wyzwaniem dla naszych Klientów są zagadnienia i problemy prawne, z którymi mają do czynienia na co dzień w swoich przedsiębiorstwach, dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy pomoc w doradztwie prawnym :

 

– sporządzamy i opiniujemy umowy spółek,

– zajmujemy się sprawami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

– sporządzamy umowy handlowe, regulaminy i kontrakty,

– zapewniamy pełną obsługę prawną dla spółek kapitałowych,

– sporządzamy pisma procesowe,

– dochodzimy roszczeń wynikających z zawartych umów i kontraktów,