Księgowość

Usługi księgowe:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),

– podatkowa książka przychodów i rozchodów,

– ewidencje ryczałtu,

– rozliczenia VAT gospodarstw rolnych,

– rejestry zakupu i sprzedaży VAT,

– ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia,

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

– sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ( JPK ) do Ministerstwa Finansów,

– opracowywanie zakładowych plan kont, polityki rachunkowości,

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

– sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.

Kadry i płace

W ramach usług kadrowo- płacowych oferujemy :

 

– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, cywilnoprawne,

– kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy
oraz aktualnymi przepisami ZUS,

– sporządzanie i optymalizacja umów o pracę, cywilnoprawnych, menedżerskich

– zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

– rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,

– ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i składkowych

 

 

 

 

 

Wsparcie prawne

Zdajemy sobie sprawę jak dużym wyzwaniem dla naszych Klientów są zagadnienia i problemy prawne, z którymi mają do czynienia na co dzień w swoich przedsiębiorstwach, dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy pomoc w doradztwie prawnym :

 

– sporządzamy i opiniujemy umowy spółek,

– zajmujemy się sprawami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

– sporządzamy umowy handlowe, regulaminy i kontrakty,

– zapewniamy pełną obsługę prawną dla spółek kapitałowych,

– sporządzamy pisma procesowe,

– dochodzimy roszczeń wynikających z zawartych umów i kontraktów,

 

Rejestracja spółek

Oferujemy założenie spółki z o.o. jako podstawowej, prostej, taniej i bezpiecznej formy prowadzenia działalności w Polsce.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie autorskiego schematu konfiguracji malej rodzinnej spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością. Nasze rozwiązanie zapewnia  ograniczenie wielu problemów, które dotyczą funkcjonowania spółek z o.o. takich jak podwójne opodatkowanie, ograniczenie odpowiedzialności majątkowej osobistej właścicieli, problematyka powiązań czy procedury przekształceniowe.

To wszystko sprawia iż nie ma obecnie lepszej formy prowadzenia działalności w Polsce.

Skontaktuj się z naszym doradcą. W ciągu 2-3 dni możesz otrzymać zarejestrowaną i gotową do prowadzenia biznesu spółkę z o.o.

Zalety spółki z o.o. :

– Bezpieczeństwo osobiste/majątkowe

– Ograniczenie lub całkowite wyłącznie odpowiedzialności udziałowców za zobowiązania Spółki

– Możliwość ewentualnej szybkiej sprzedaż Spółki, gdy będzie nam zbędna

– Przejrzystość

– Brak obowiązku zapłaty składek ZUS

– Dzięki prostej optymalizacji brak podwójnego opodatkowania

– Niskie opodatkowanie CIT (od 2019 roku) – stawka jedynie 9%.

 

Doradztwo

Jako kancelaria podatkowo-prawna z wieloletnią praktyką zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie doradztwa prawnego, księgowego i gospodarczego.

– analizy ekonomiczne,

– sporządzanie biznesplanów,

– wnioski o dotacje,

– udzielamy porad i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych, składkowych

– analizujemy działalność przeprowadzana w celu weryfikacji oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka prowadzenia działalności, sugerujemy jak zminimalizować obszary ryzyka,

– udzielamy porad przy zwieszeniu, likwidacji czy też sprzedaży firmy.