W ramach usług kadrowo- płacowych oferujemy :

 

– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, cywilnoprawne,

– kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy
oraz aktualnymi przepisami ZUS,

– sporządzanie i optymalizacja umów o pracę, cywilnoprawnych, menedżerskich

– zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

– rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,

– ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i składkowych