Jako kancelaria podatkowo-prawna z wieloletnią praktyką zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie doradztwa prawnego, księgowego i gospodarczego.

– analizy ekonomiczne,

– sporządzanie biznesplanów,

– wnioski o dotacje,

– udzielamy porad i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych, składkowych

– analizujemy działalność przeprowadzana w celu weryfikacji oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka prowadzenia działalności, sugerujemy jak zminimalizować obszary ryzyka,

– udzielamy porad przy zwieszeniu, likwidacji czy też sprzedaży firmy.